Հաշվետվություն 2016-2017ուստարվա

Հաշվետվության ձև Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1] Հաստատության անվանումը,համարը______Երևանի <<Հ. 180 հիմնական  դպրոց>>  ՊՈԱԿ____ Հաստատության հասցեն __________________Երևան,  Ավան-Առինջ_____________________ Հաստատության

Read more

Հաշվետվություն

Հաշվետվության ձև Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1] Հաստատության անվանումը,համարը______Երևանի <<Հ. 180 հիմնական  դպրոց>>  ՊՈԱԿ____ Հաստատության հասցեն __________________Երևան,  Ավան-Առինջ_____________________ Հաստատության

Read more